Werken aan herstel

Pit & Co en Roads

Voor Arkin is herstelondersteuning en de inzet van ervaringswerkers onderdeel van de visie op goede zorg. Sinds eind september zijn alle herstelondersteunende activiteiten van Arkin gebundeld in Pit&Co en sinds januari 2019 is dat onderdeel van Roads. In Pit&Co zijn alle ervaringswerkers van Arkin verenigd. Pit&Co draagt er zorg voor dat laagdrempelige herstelondersteunende zorg beschikbaar is in de directe omgeving van cliënt, naasten of bewoner van Amsterdam; fysiek en digitaal.

Pit&Co werkt samen met andere partijen in de stad en deelt informatie over ervaringswerk(ers) en de herstelwerkplaatsen, daar wordt methodische zelfhulp aangeboden vanuit huizen van de wijk, evenals in de proeftuin Westerpark.

Inzet ervaringswerkers

Mede op advies van de cliëntenraad wordt in behandelplannen van veel specialismen expliciet aandacht besteed aan hersteldoelen als gezonde leefstijl, zingeving, herstelproces en medicatie. Daarbij kunnen ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers een belangrijke rol spelen. Zij zijn al langere tijd betrokken bij behandelingen van Jellinek, met name Minnesota, en de Fact-teams van Jeugd en het aanbod van lotgenotengroepen zoals KOPP-KVO van Arkin Preventie Jeugd. Er zijn ook ervaringswerkers bij klinieken van Mentrum, Jeugd &Gezin, Sinai Centrum en Spa en Inforsa.

Pit&Co is er voor iedereen die wil werken aan zijn herstel en voor naastbetrokkenen. Op de website staat een activiteitenkalender, herstelverhalen, een digitale bibliotheek met allerhande kennis over herstel.

Roads

Werk en dagbesteding zijn essentieel voor herstel. Bij de meeste specialismen wordt al zo vroeg mogelijk (vanaf de intake) ‘werk gemaakt van ‘werk’ via re-integratietrajecten, IPS of dagbesteding. Mentrum, Jellinek en Arkin BasisGGZ werken daarbij nauw samen met Roads.


Roads begeleidt mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar en tijdens dagbesteding, werk of opleiding. Zij doet dat middels IPS, een internationaal beproefde re-integratie methode voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.


Roads werkt nauw samen met werkgevers maar heeft zelf ook een aantal sociale firma’s, waaronder een restaurant, een houtwerkplaats, een fietsenwinkel met werkplaats, en een appeltaartbakkerij. Alle activiteiten van Roads vind je hier.