Wachttijd-
verkorting

Direct aan de slag

Arkin doet er alles aan om lange wachttijden te verkorten en probeert ook waar mogelijk die wachttijden te overbruggen. Dat kan op diverse manieren, zoals ondersteuning van de POH GGZ in overleg met Arkin of online aanbod.

PuntP heeft in 2018 ‘Direct aan de slag’ ontwikkeld, een combinatie van online hulp en groepsbijeenkomsten. Hoewel dit gestart is vanuit het probleem van wachttijden is het niet alleen overbruggingszorg maar ook een waardevol onderdeel van de behandeling.


Na de intake kunnen cliënten hier direct aan beginnen ter voorbereiding op of ter ondersteuning van de behandeling. Direct aan de slag is gebaseerd op het principe van positieve gezondheid, waarbij het accent niet op de aandoening ligt maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Deelnemers gaan online aan de slag met het formuleren van gezondheidsdoelen en bespreken deze tijdens groepsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden geleid door een psycholoog, POHGGZ en met de inzet van een ervaringswerker. Met elkaar besteden de deelnemers aandacht aan:

 • Positieve gezondheid – waarden en motivatie, hoe je in kleine stapjes dichter bij je gezondheidsdoelen kunt komen.
 • Herstel- een ervaringsdeskundige vertelt wat voor hem of haar heeft gewerkt, met aandacht voor andere rollen in je leven (‘je bent meer dan je diagnose’)
 • Mindfulness, onder meer ademhalingsoefeningen en een stiltewandeling


De pilot van Direct aan de slag bleek zeer succesvol. Een meerderheid van de 50 deelnemers vulde de evaluatie in en gaf aan heel tevreden te zijn. Behandelaren merkten dat de deelnemers heel gefocused aan hun behandeling begonnen.

Ervaring van een deelnemer:

“Het was fijn om te volgen en startte snel. Fijn was de afwisseling van werkvormen, het bij elkaar zijn met mensen met soortgelijke vraagstukken. Wat dat betreft waren de pauzes ook een belangrijk onderdeel. De mindfulness als vast onderdeel is schot in de roos. Jammer dat het maar 4x was.”

Het is inmiddels vast onderdeel van het aanbod van PuntP en er wordt gekeken hoe deze zorg ook bij andere specialismen van Arkin kan worden toegepast.

Wachttijd-
verkorting

Dit doet Arkin eraan

 • Arkin investeert veel in werving en behoud van personeel. Dat betekent onder andere investeren in opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Zo is in 2018 het aantal opleidingsplaatsen vergroot voor GZ-psychologen.
 • Het terugdringen van regeldruk, dit is een belangrijke factor in het behoud van personeel. In 2018 zijn twee pilots voorbereid die in 2019 van start zijn gegaan.
 • Waar nodig en mogelijk breidt Arkin behandellocaties en zorgaanbod uit.
 • Het verbeteren van interne doorstroom, zoals bij PuntP, NPI, Arkin Basis GGZ, Mentrum en Sinaï Centrum.
 • Afspraken met andere zorgaanbieders in de regio rondom onderling doorverwijzen.

Niet alle oorzaken en oplossingen liggen binnen de invloedssfeer van Arkin. Daarom zijn wij met in gesprek met het ministerie van VWS, verzekeraars, gemeenten – over onder andere:

 • Het vergroten van de capaciteit van opleidingen
 • Het verminderen van de regeldruk
 • Het toegankelijker maken van de woningmarkt voor middeninkomens in Amsterdam
 • Het inkoopbeleid van behandelingen
 • De doorstroom naar ketenpartners zoals beschermd wonen