Preventie

voorkomen is beter!

Een flink aantal psychische problemen waar mensen in hun leven mee te maken kunnen krijgen, zijn in een vroeg stadium goed te herkennen en behandelen, waarmee ernstiger klachten kunnen worden voorkomen. Arkin heeft een uitgebreid preventie-aanbod, voor wie bijvoorbeeld langere tijd niet goed in zijn vel zit, overbelast is door de zorg voor naasten, of zachtjes aan steeds vaker of meer gaat drinken. Dat kan op diverse manieren, zoals een cursus, laagdrempelige groepsbijeenkomsten, e-health, of een persoonlijk gesprek.

Arkin BasisGGZ heeft een uitgebreid (gratis) aanbod en biedt online hulp, adviesgesprekken en diverse cursussen, zoals omgaan met stress of somberheid, ondersteuning voor familie en naastbetrokkenen en trainingen voor beroepskrachten en vrijwilligers over (vroeg)signalering van psychische klachten. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Arkin Jeugd & Gezin biedt ondersteuning aan jongeren in alle leeftijdsgroepen, die bijvoorbeeld te maken hebben met een psychisch zieke of verslaafde ouder, spanningen thuis of in hun directe omgeving. Er zijn ook diverse cursussen voor ouders, bijvoorbeeld voor gescheiden ouders en ouders die moeite hebben met hun eigen boosheid in opvoedingssituaties. Arkin Jeugd & Gezin heeft ook aanbod voor professionals die in hun werk te maken hebben met (kinderen van) ouders met een psychiatrische of verslavingsproblemen. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Jellinek Preventie
Jellinek Preventie wil problemen die ontstaan door alcohol, drugs, gamen en gokken voorkomen. Dit doen ze door middel van voorlichting en diverse preventieve interventies voor algemeen publiek, risicogroepen, naastbetrokkenen en beroepsgroepen. De informatie die daarbij wordt gegeven is objectief, op feiten gebaseerd en niet moraliserend. Op de website is veel informatie te vinden, evenals een uitgebreid cursusaanbod en voorlichting voor het onderwijs.

Moti-55
Sinds kort biedt Jellinek ook een kort traject op maat voor mensen van 55 jaar en ouder om hen inzicht te geven in hun drankgebruik en indien nodig door te geleiden naar meer intensieve hulp.
Een groot deel van de 55-plussers is zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid en zij zoeken in beperkte mate hulp. Moti-55 is er voor mensen van wie bekend is dat ze op een beginnend problematische manier alcohol gebruiken en die een verhoogde kans maken op het ontwikkelen van alcoholmisbruik en/of –afhankelijkheid. De oorzaken hiervoor kunnen heel divers zijn maar hangen vaak samen met meer vrije tijd, volwassen (uitwonende) kinderen en eenzaamheid. Daarnaast blijkt dat mensen op hogere leeftijd vaak minder besef hebben dat alcohol slecht voor je is.

De voor- en nadelen van drinken
Moti-55 bestaat uit vier individuele gesprekken voor mensen die kritisch willen kijken naar hun eigen alcoholgebruik of daarmee willen minderen. Tijdens deze gesprekken met een preventiemedewerker wordt een vast aantal onderwerpen besproken, waaronder inzicht geven in eigen gebruik, de voor- en nadelen van drinken, alternatieven en motivatie om te veranderen.

Geleerd van Moti-4
Moti-55 is gebaseerd op Moti-4, een effectieve jeugdinterventie die zich – in dezelfde vorm van vier gesprekken – richt op jongeren van 14 tot 24 jaar die beginnend problematisch bezig zijn met middelengebruik, gokken of gamen. De methodiek is ontwikkeld door GGZ-aanbieder Mondriaan. Jellinek heeft Moti-4 sinds 2012 in haar aanbod. In 2018 zijn 186 Moti-4 trajecten uitgevoerd.