Onderzoek

Arkin doet veel onderzoek en werkt daarbij nauw samen met de Amsterdamse Universiteiten. De onderzoeken hebben allen tot doel om de kwaliteit van de zorg te verhogen en het handelen van professionals te onderzoeken en te onderbouwen. Daarnaast wordt wetenschappelijke kennis vertaald in de praktijk. Het onderzoek naar het effect van preventieve cognitieve therapie bij mensen met terugkerende depressies, is daar een goed voorbeeld van. Deze therapie blijkt succesvol en is opgenomen in het behandelaanbod.

Onderzoek in de spotlight: Effectieve terugvalpreventie

Sinds april 2018 biedt Arkin Basis GGZ Preventieve Cognitieve Therapie aan cliënten die last hebben van terugkerende depressies. Dit aanbod is gebaseerd op de uitkomsten van een vierjarig onderzoek dat heeft plaats gevonden naar terugvalpreventie bij depressies. Het onderzoek was een samenwerkingsproject van Arkin en andere GGZ-aanbieders en wetenschappers

Onderzoekslijnen

De onderzoeksafdeling van Arkin faciliteert en participeert in (inter)nationale onderzoeken die toonaangevend zijn en heeft drie onderzoekslijnen:

1. Oorzaken en behandeling van verslavingsgedrag (Verslaving)

2. Ernstig psychotische aandoeningen (EPA)

3. Evidence based psychologische interventies

De uitgangspunten van deze drie onderzoekslijnen zijn dezelfde. De onderzoeken zijn allen:

  • Vraaggestuurd – gericht op vernieuwing en op de praktijk
  • Strategische meerwaarde
  • Meerwaarde voor cliënten
  • Relevant, haalbaar en betaalbaar

So What?

Op 1 maart vond de vierde editie plaats van het wetenschapssymposium ‘Onderzoek bij Arkin: So What?’. In korte ‘elevator pitches’ kwamen 21 onderzoeken voor het voetlicht van de drie onderzoekslijnen, van kleinschalig praktijkonderzoek tot internationale meerjaren studies.