Leeswijzer

Goede waardegedreven zorg en werkplezier vormen de uitgangspunten van de werkzaamheden en ambities van Arkin. In dit jaarverslag leest u hoe deze uitgangspunten vorm kregen in de praktijk van 2018.


Monique is in behandeling bij NPI en vertelt hoe het is om je afweer laagje voor laagje af te pellen om tot de kern te komen. En wat dat haar heeft gebracht. Dat is waar we het voor doen!


Goede zorg vraagt samenwerking, met verschillende stakeholders. Hoe werkt dat in de praktijk? In de Amsterdamse wijk Reigersbos liepen agenten stage bij Mentrum en vice versa. Een verhaal over adrenalinemeldingen en samenwerking.


Arkin levert zorg dichtbij! Liefst om de hoek. Om de drempel naar GGZ-zorg te verlagen, problemen in een vroeg stadium te signaleren en te helpen bij herstel. Met praktijkondersteuners van de huisarts (POH GGZ), inloopspreekuren in een buurthuis, herstelactiviteiten in de wijk, enzovoort. Wilko is POH GGZ en vertelt.


Werkplezier is onmisbaar voor goede zorg en voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Een trainee en een oudgediende vertellen wat het werk leuk maakt en hoe je dat zo houdt.

Over Arkin


Arkin omvat elf gespecialiseerde zorgaanbieders met behandeling en ondersteuning bij psychiatrische klachten en verslaving. Van preventie tot nazorg, bij lichte tot zeer complexe problematiek. De specialismen van Arkin werken nauw samen. Dat maakt onze zorg efficiënt en doeltreffend. Jaarlijks behandelen we zo’n 30.000 cliënten.