Jellinek Rookvrij

Sinds 1 juli 2018 is heel Jellinek rookvrij. Dit betekent dat op geen enkele afdeling of locatie van Jellinek meer wordt gerookt. Jellinek is de eerste rookvrije verslavingsinstelling in Nederland en heeft hiervoor gekozen omdat zij als gezondheidsinstelling alles wil doen om ieders gezondheid te bevorderen. Niemand moet stoppen met roken. Het blijft een eigen keuze, maar in de panden van Jellinek wordt niet gerookt. Dat geldt voor de cliënten, medewerkers en bezoekers. Er zijn geen rookruimtes meer.

Rookpauze of stoppen

Wie bij Jellinek in behandeling komt en rookt, wordt gevraagd te stoppen met roken of een rookpauze te nemen. Als iemand echt wil stoppen, dan krijgt hij of zij daarbij uitgebreide begeleiding en ondersteuning, vanaf de intake tot en met ontslag en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Voorafgaand aan de invoering zijn alle medewerkers hiervoor getraind.

Gezondheidswinst

Uit internationale cijfers blijkt dat 84% van de cliënten in de verslavingszorg rookt. Bij deze groep is een grote gezondheidswinst te behalen met voorlichting en behandeling om te stoppen met roken. Dat heeft bovendien een positief effect op de overige verslavingsbehandeling: als mensen stoppen met roken zijn andere verslavingen ook beter te behandelen. Daarnaast hebben mensen die niet (meer) roken lagere doses medicatie nodig.

‘Moeder der Verslavingen’

Roken wordt wel de ‘Moeder der Verslavingen’ genoemd. Steeds meer cliënten zijn ervan overtuigd dat hun rookverslaving de hardnekkigste is. Zij zijn vaak op zeer jonge leeftijd ooit begonnen met roken, daarna kwamen de andere verslavingen.

De eerste ervaringen

  • In het eerste halfjaar Jellinek Rookvrij hebben veel meer cliënten dan voorheen actief gekozen voor stoppen met roken.
  • Bij de start van Jellinek Rookvrij daalde de instroom van cliënten met een klinische indicatie. Die daling was van korte duur.
  • Een goede voorbereiding op een rookpauze of stoppen met roken, met name wanneer mensen klinisch worden opgenomen, blijkt van groot belang
  • Een flink aantal medewerkers is gestopt met roken, in vrijwel elk team zit een ‘stopper’.

In dit artikel in het Parool lees je meer over de start van Jellinek Rookvrij.