Feiten & cijfers

Instroom cliënten per specialisme

Ten opzichte van 2017 is het aantal ambulante aanmeldingen van alle specialismen van Arkin samen met 6% gestegen. Deze aanmeldingen komen binnen via Centrale Aanmelding Arkin (CAA).

Het aantal ambulante aanmeldingen in 2018 t.o.v. 2017:

N.B. de aanmeldingen Mentrum, Inforsa, SPA en Roads zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Wachttijden 2018

De wachttijden bij Arkin verschillen per specialisme. In vergelijking met 2017 zijn de wachttijden redelijk constant gebleven. De wachttijden voor intake zijn licht gestegen, die voor behandeling zijn licht gedaald. Bij Jellinek en Arkin Basis GGZ blijven de wachttijden stabiel en onder de (treek)norm. Bij PuntP, Novarum en Mentrum kwamen de wachttijden voor intake en behandeling boven de norm uit. Bij NPI en Sinaï Centrum was vooral de wachttijd voor behandeling over het hele jaar te lang. De belangrijkste oorzaak van de wachttijden is het gebrek aan (regie) behandelaren. De aanwas van het personeelsbestand blijft achter bij de groei van het aantal aanmeldingen.

Wat doet Arkin doet aan het verkorten en overbruggen van wachtlijsten?

Arkin probeert zoveel mogelijk oorzaken van wachttijden aan te pakken. Dat betekent onder meer investeren in werving en behoud van personeel en in het uitbreiden van behandellocaties. Ook is er speciaal zorgaanbod ontwikkeld ter overbrugging van de wachttijd. Lees meer over aanpak en aanbod.

Financiën 2018

*De omzetstijging is te verklaren doordat Arkin verbeterde contracten heeft afgesloten net de meeste van haar financiers.


**Personele kosten in verhouding tot omzet 78.5% (een lichte stijging t.o.v. 2017; 77,3 %).

Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid wordt gemeten met (onder andere) de Customer Quality Index, CQi. Dat is een vragenlijst die cliënten aan het eind van de behandeling of opname beantwoorden. In 2018 zijn er ruim de helft meer tevredenheidsmetingen ingevuld als in 2017. Het gemiddelde rapportcijfer van alle metingen is een 8.


Ook via Zorgkaart Nederland kunnen cliënten online hun oordeel geven over de behandeling. In 2018 zijn er meer dan 530 beoordelingen geplaatst met een gemiddelde waardering van 8,1.


Een kleine greep uit de reacties:Over Novarum:

“In 1 woord: Wauw! Deze behandeling en de lieve mensen daar hebben me van mijn eetstoornis afgeholpen! ik had nooit meer durven dromen dat ik zonder eetstoornis zou kunnen leven... maar toch, het kan! Ik kan deze behandeling iedereen aanbevelen!”Over Arkin Basis GGZ:

“Ik was helemaal stuk toen ik binnen kwam en na zes sessies, waaronder EMDR konden we afsluiten met een heel prettig gevoel.”Over PuntP:

“Wat ik fijn vond was dat ik eerst de feitelijke informatie heb gekregen en daarna ben gaan oefenen met het aanpakken van mijn paniekaanvallen. Het werd opbouwend gedaan en dat was prettig.”


Klachten

Elk specialisme van Arkin heeft een klachtenregeling en registratie, zodat cliënten op een laagdrempelige manier klachten in kunnen dienen. Informatie daarover is te vinden op de websites en op de behandellocaties. Arkin heeft drie klachtenfunctionarissen in dienst. In 2018 hebben zij 174 klachten behandeld. Dat is iets minder dan in 2017.


De meeste klachten gaan over:

  1. behandeling
  2. bejegening
  3. informatie


De meeste klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. 5 klachten zijn ingediend bij de geschillencommissie.

Personeel & opleiding

Het aantal medewerkers in loondienst is in 2018 licht gegroeid ten opzichte van 2017. Het personeelsverloop ligt iets hoger dan in 2017 met een uitstroom van 627 mensen (432 fte).

Arkin biedt een breed pakket aan opleiding- en ontwikkelmogelijkheden. Opleiden is een wezenlijk onderdeel van de strategie van Arkin om medewerkers in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en om aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen.

Arkin biedt 4 beroepsopleidingen:

  1. Opleiding psychiatrie
  2. Opleiding psychologen*
  3. Verpleegkundige opleidingen**
  4. Opleiding tot verslavingsarts


* Arkin is in 2018 een extra GZ-opleidingsgroep gestart voor 18 basispsychologen. Zij zijn in september gestart. Dit zijn extra opleidingsplaatsen naast de reguliere PIOG-plaatsen


** In 2018 zijn er:

  • 8 verpleegkundig specialisten afgestudeerd, allen nog werkzaam bij Arkin.
  • 38 duale leerling-verpleegkundigen in opleiding gestart. In totaal waren er gemiddeld 93 in opleiding.
  • 65 verpleegkundige en agogische stagiaires.