Inforsa heeft eigen ECT centrum

Sinds het voorjaar van 2018 heeft Inforsa een eigen centrum voor elektroconvulsie therapie (ECT). ECT is een behandeling die wordt toegepast bij een aantal psychiatrische aandoeningen. Het gaat hierbij om ernstige vormen van depressie, schizofrenie, psychosen, stemmingsstoornissen of een combinatie hiervan.


ECT kan veiliger en effectiever zijn dan medicatie. Ook kan iemand sneller opknappen dan bij medicijnen. De behandeling kan ook in combinatie met medicatie worden ingezet. Het is mogelijk dat iemand ECT opgelegd krijgt. Gedwongen ECT is alleen aan de orde als verwacht wordt dat klachten daardoor sterk verminderen en het dagelijks functioneren erdoor zal verbeteren.


Volgens psychiater Valentijn Holländer zijn er sinds de start van het centrum goede resultaten geboekt bij mensen met ‘therapieresistente schizofrenie’. Bij de overgrote meerderheid heeft ECT namelijk positieve effecten. “Sommige mensen hebben jarenlang op hun kamer gezeten en komen nu weer buiten, doen boodschappen.”


In dit artikel in het Parool komen de betrokken psychiaters aan het woord en lees je de ervaringen van Andrea met ECT.