Arkin dichtbij

De POH GGZ – een onmisbare allrounder

Wilko van der Graaf werkt bij twee gezondheidscentra in Amsterdam-Oost en is de eerste stap tot laagdrempelige GGZ hulp, dicht bij huis. Als praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) behandelt hij mensen met psychische problemen. Veel kan in de huisartsenpraktijk worden opgelost, ook worden mensen doorverwezen naar de basis- of specialistische GGZ. Hij speelt ook een rol bij herstel en bij het overbruggen van wachttijd. ‘Die diversiteit is precies wat dit werk zo leuk maakt’.

“De meeste mensen die bij mij komen, zijn overbelast, hebben relatieproblemen, een lichte depressie of zitten in een rouwproces… Mensen met lichte klachten behandel ik zelf. We hebben dan in totaal 8 gesprekken. Bij de zesde is er een evaluatie en kijken we wat het heeft opgeleverd en of dat genoeg is. Soms is het na 1 of 2 gesprekken al duidelijk dat de behandeling kan worden afgerond of dat er meer nodig is. Dan verwijzen we door.”

ADHD-erig gedrag

“Laatst kwam er een man van 55 die wilde stoppen met roken. In het gesprek bleek zijn alcoholgebruik toch ook wel problematisch. Daarnaast kwam hij op mij heel ADHD-erig over. Ik stel zelf geen diagnoses maar zeg hem wel wat me opvalt aan zijn gedrag. Hij was bereid om zich te laten behandelen, ik overleg dan met Arkin hoe en waar deze problematiek het best aangepakt kan worden. Dat is niet per se bij Arkin. Ik ben door hen gedetacheerd bij de huisarts.”

Coachende hulpverlening

“Ik help mensen totdat ze ergens goed binnen zijn. Dat betekent soms ook ondersteuning ter overbrugging van een wachttijd. Als POH GGZ bied je coachende hulpverlening, waarmee je mensen uitdaagt om zelf de grip op het leven terug te pakken. De diversiteit van het werk is groot. Dat is precies wat het zo leuk maakt.”

Chronische patiënten

“Ik zie ook een aantal chronische patiënten met schizofrenie. Dat is laag steunende begeleiding. Hen zie ik 1 keer per maand. Mensen zonder psychiatrische voorgeschiedenis maar die er zelf met hun netwerk toch niet uitkomen, zie ik eens in de zes weken tot twaalf weken.”

Van der Graaf werkt sinds 2013 als POH GGZ bij de gezondheidscentra Gein en Nellestein. Tot die tijd was hij zo’n 20 jaar sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij de voorlopers van Arkin Jeugd en Gezin.”

Generalist die zijn grenzen kent

“Ik zie 11 mensen per dag. De werkdruk is best hoog en een nadeel is dat je weinig directe collega’s ziet. Voor de huisarts ben ik de GGZ specialist. We overleggen samen, hij verwijst door. Ik zie mezelf als generalist die op bijna alles kan worden ingezet, maar die wel zijn eigen grenzen weet en op tijd doorverwijst. Dat weten is een belangrijk aspect van dit vak. Wij mogen geen diagnoses stellen. Dat is ook een voordeel want je mag en kunt vanuit de beleving van de cliënt denken èn je hebt ook je deskundigheid als GGZ-werker.”

Arkin ondersteunt de POH GGZ met:

  • Een training van 2 dagdelen, gericht op coachende hulpverlening (eigen kracht methodiek;
  • Eens in de 6 weken intervisie-bijeenkomsten (ook toegankelijk voor POH GGZ-ers van buiten Arkin);
  • Vier keer per jaar deskundigheids-bevordering op thema;
  • Een besloten website met veel informatie over lichte GGZ problematiek.