De Cliëntenraad & Naastbetrokkenenraad

Gesprekspartners met invloed

De Cliëntenraad

“Wij geven eigenlijk maar weinig ongevraagd advies. We werken gewoon veel samen met Arkin en zijn dus al betrokken bij de meeste zaken.” zegt Chris Maagd, voorzitter van de cliëntenraad. De raad bestaat uit 30 cliënten en ex-cliënten van Arkin. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan directie en management. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad, zoals bij Jellinek Rookvrij.


Chris: “We hebben één grote cliëntenraad voor heel Arkin* en we zijn een serieuze gesprekspartner met veel invloed. Waar we ons het meest druk om maken is herstel. Een groot begrip dat wat ‘container-achtig’ kunnen klinken, maar die heel wezenlijk zijn. Het mag nog beter tussen de oren bij directie en management dat het niet alleen om behandeling gaat maar om het hele traject; van preventie tot maatschappelijk herstel. Dat laatste het liefst in de zin van: toeleiden naar betaald werk.”


Jellinek Rookvrij

Het grootste project waar de cliëntenraad actief bij betrokken is in 2018, is Jellinek Rookvrij. Sinds juli 2018 is Jellinek rookvrij en in de aanloop daar naartoe is de stuurgroep van de cliëntenraad naar alle voorbereidende bijeenkomsten geweest. Chris: “In de cliëntenraad zitten veel rokers en ik ben er trots op dat zij wel vóór rookvrije zorg zijn. Zelf heb ik regelmatig een pleidooi gehouden voor Jellinek rookvrij. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om te stoppen. Er werd zoveel gerookt tijdens behandelingen!

Maar stel je nou voor: je wordt wel van de drank of de coke afgeholpen, maar je gaat door met een verslaving die eigenlijk dodelijker is. Omdat we weten hoe moeilijk stoppen is, hebben we wel een aantal eisen gesteld aan de invoering. De hulp voor mensen die een rookpauze aangaan of echt willen stoppen moet zo breed mogelijk zijn. Dat betekent dat hulpmiddelen zoals pleisters en snoepjes voorradig moeten zijn, activiteiten of spelletjes ter afleiding, mindfulness, etc. Daar is allemaal aan voldaan. Maatwerk met mededogen, noemen we dit.


Wachtlijsten

We zijn altijd bezorgd over lange wachtlijsten. Daarom zijn we groot voorstander van het project ‘Direct aan de Slag’ van PuntP om wachttijden te overbruggen. Ik heb zelf lang op een wachtlijst gestaan en had het destijds fijn gevonden als ik daaraan had kunnen deelnemen.”

Cliëntenpanels

Een van onze beproefde formules die we vaak inzetten, zijn cliëntenpanels. Dat zijn groepen van 10 tot 15 cliënten die we bevragen over specifieke onderwerpen in de zorg. Dat doen we al jaren en we zetten het (in 2019) ook in bij het ontregelexperiment. Na de eerste evaluatie met de zorgverzekeraar en de NZa hebben we besloten dat we samen met Arkin gaan onderzoeken wat cliënten er nu van merken. En datzelfde gaan we ook met medewerkers doen.”


* met uitzondering van Sinaï en Roads want dat zijn aparte bv’s.

De Naast-
betrokkenenraad

De Naastbetrokkenenraad van Arkin maakt zich onder meer sterk voor:

  • Goede informatievoorziening aan naasten over hoe de hulpverlening werkt, wat een psychiatrische ziekte inhoud en wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn voor naasten;
  • Bevorderen van herstel van naastbetrokkenen en cliënten;
  • Stimuleren van triadisch werken;
  • Pleiten voor meer familie-ervaringsdeskundigen binnen Arkin


De raad organiseert bijeenkomsten voor naasten, waaronder ontmoetingsavonden in samenwerking met proeftuin Westerpark.

Lees hier een uitgebreid artikel over de rol en beleving van naasten.

In 2018 is binnen en in samenwerking met Arkin een aantal zaken gerealiseerd ter versterking van de stem en ondersteuning van naasten:

  • Het protocol triadisch werken is geïntroduceerd, om te stimuleren dat naasten actiever betrokken worden bij de behandeling;
  • Er is een zorgontwikkelaar informele zorg aangesteld, die het naastenbeleid aanjaagt en samen optrekt met de naastbetrokkenenraad;
  • In samenwerking met diverse partners en de gemeente Amsterdam is een digitaal platform voor naasten gelanceerd, met een uitgebreid ondersteuningsaanbod.

Jellinek en Arkin BasisGGZ hebben een uitgebreid aanbod voor naasten: