Blended care en e-health

Veel specialismen binnen Arkin bieden naast reguliere face to face behandeling ook e-health, zorg via internet, of een combinatie van die twee: blended care. Zorg via internet is laagdrempelig en wordt binnen Arkin op verschillende manieren ingezet, vaak als ‘geleide zelfhulp’. Dit aanbod wordt voortdurend verbeterd en uitgebreid, op basis van de nieuwste inzichten. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een betere online omgeving voor cliënten die (achtereenvolgens) bij meerdere onderdelen van Arkin in behandeling zijn. Blended care en e-health worden ook ingezet bij overbruggingszorg.

Novarum

Sinds juli 2018 biedt Novarum internetbehandeling voor mensen met eetbuien. Deze behandeling is een vorm van ‘geleide zelfhulp’ waarbij online behandeling gecombineerd wordt met wekelijks telefonisch contact met een behandelaar. De internet behandeling is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij je opdrachten maakt, zelf evalueert en de voortgang bespreekt met de behandelaar. De behandeling is onder meer gericht op het opbouwen en behouden van een gezond en regelmatig eetpatroon en inzicht krijgen waardoor en wanneer je de grip op het eten verliest. Lees hier meer over deze behandeling.

PuntP

PuntP biedt online behandeling en blended care en maakt daarbij onderscheid tussen behandelingen die gericht zijn op gezondheidsdoelen en die gericht zijn op de psychische stoornis. Er zijn online behandelingen voor depressie en voor verschillende angststoornissen, zoals sociale fobie, paniekstoornis en dwangstoornis. De online behandeling stelt de behandelaar samen met de cliënt op en is dus op maat gemaakt. Lees hier meer .

Direct aan de slag

In 2018 heeft PuntP aanbod ontwikkeld ter overbrugging op en ter voorbereiding van de behandeling. ‘Direct aan de slag’ is een combinatie van online behandeling en groepsbijeenkomsten. De eerste ervaringen zijn zeer positief en ‘Direct aan de slag’ maakt inmiddels onderdeel uit van het behandelaanbod van PuntP. Lees hier meer over de resultaten van de eerste ervaringen.

Jaarlijks maken zo’n 5000 mensen gebruik van de online zelfhulp van Jellinek

Arkin BasisGGZ biedt ook online zelfhulp voor familie of vrienden van mensen met psychische problemen.

Een uitgebreid aanbod van e-health bij Arkin vind je in deze special.