Arkin ontregelt

dagelijks drie kwartier ‘extra’

Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier voor de medewerker. Dat zijn de voornaamste drijfveren èn doelstellingen om de regeldruk te verminderen. Medewerkers zijn teveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording, die constatering is niet nieuw. De manier waarop Arkin in de praktijk zoekt naar oplossingen is dat wel. In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor twee ontregelexperimenten in de ambulante zorg, die in 2019 zijn gestart.

De voorbereidingen werpen hun vruchten af. Al in de eerste weken na de start, werd duidelijk dat minder gedetailleerd registreren de ambulante teams van Jellinek en Mentrum drie kwartier tot een uur tijd oplevert. Ervaringen die na het eerste kwartaal in 2019 werden bevestigd in de eerste evaluatie. Die tijd komt ten goede aan de zorg en aandacht voor cliënten. Er is meer tijd voor overleg met ketenpartners en meer tijd en rust voor de behandeling. Hoe cliënten dit ervaren wordt ook onderzocht, maar is in de praktijk al merkbaar, getuige de opmerking van een cliënt: “Heb je geen haast vandaag?”

Alle ambulante teams ontregelen

De ontregelexperimenten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het ministerie van VWS, en de NZa. Op basis van de positieve resultaten wil Arkin op termijn ook de andere ambulante teams ‘ontregelen’. “Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde”, zegt bestuurder Dick Veluwenkamp. “Dat vraagt veel voorbereiding van de zorgadministratie en een vereenvoudiging van het EPD (elektronisch patiënten dossier). Dat moet zorgvuldig gebeuren. Bovendien willen we het de teams niet opleggen. De kracht van dit experiment is juist dat de medewerkers het zelf inrichten.”

Eigen administratie anders

Naast de intensieve voorbereidingen voor deze experimenten heeft Arkin in 2018 ook op andere manieren gewerkt aan ‘ontregelen’. Zo zijn er bij Mentrum, Arkin Basis GGZ en Jellinek ‘ontregelsessies’ geweest, om te kijken welke administratieve lasten Arkin zelf veroorzaakt en dus ook zelf anders kan doen. Een van de verbeteringen is de vernieuwing van het elektronisch voorschrijf systeem (EVS). Deze verbetering scheelt medewerkers 20 minuten per cliënt.


Meer over dit onderwerp?