Voorwoord

“We zoeken mensologen! Collega’s die de mens achter de stoornis zien. Want iedereen is mens. In deze editie leest u meer over onze wervingscampagne waarmee we ook het stigma op aandoeningen willen verminderen. Deze benadering sluit aan bij de waardegedreven zorg waar Arkin voor staat.


Dat leest u ook terug in (de uitbreiding van) ons ontregelexperiment en in onze kijk op herstelgericht werken en hoe we dat in praktijk brengen.”


Jeroen Muller - Voorzitter van de Raad van Bestuur