Update Arkin ontregelt

Veelbelovende resultaten – uitbreiding – HR award

Het ontregelexperiment wordt volgend jaar wegens succes uitgebreid naar meer teams die mensen thuis behandelen. Half oktober is hiervoor een intentieverklaring ondertekenend met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Uit de eerste evaluatie blijkt dat medewerkers ruim drie kwartier minder tijd kwijt zijn aan administratie, het werkplezier significant is verbeterd en dat het verloop en ziekteverzuim onder medewerkers is gedaald. Het experiment heeft daarmee ook de Nationale HR Zorgaward gewonnen.

Sinds januari 2019 zijn de behandelteams van het Jellinek Outreachend Team (JOT) en Mentrum FACT-West op een andere manier gaan registreren en verantwoorden zij hun cliëntgebonden tijd op basis van een zinnige en zuinige dossiervoering. Deze andere verantwoording betekent een omslag in werken en denken: van controle en minutenregistratie naar werkplezier en waardegedreven verantwoording.

Bestuurder Dick Veluwenkamp: “Je sluit meer aan op de leefwereld van cliënt en behandelaar in plaats van op de systeemwereld. En dat betekent in de praktijk een wereld van verschil! Dat blijkt ook duidelijk uit de eerste evaluatie: medewerkers hebben meer tijd voor overleg en afstemming met het netwerk rond de cliënt, zoals naasten, woonvoorziening, huisarts enzovoort.”

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat in het eerste halfjaar van 2019:

  • verbetering te zien is op kwaliteitscriteria (zoals het aantal signaleringsplannen en somatische screenings)
  • het ziekteverzuim fors is gedaald
  • het personeelsverloop lager is dan bij vergelijkbare teams
  • grote verbeteringen te zien zijn op ervaren werktempo en werkhoeveelheid en het doen van zinvol werk
  • het aantal medewerkers dat tijd te kort komt zeer fors is gedaald: van 70 naar 32%.


Uit de evaluatie blijkt ook dat er een grotere inzet van de backoffice nodig is. Mede door de complexe inrichting van het (administratie)systeem. Dit was deels voorzien maar vraagt wel een forse tijdsinvestering achter de schermen.

Volgens een cliënt:

“Ik heb het idee dat het (de behandeling) efficiënter verloopt. Als ik aangeef dat ik een psychiater wil zien, duurde dat vroeger een tijdje maar nu wordt dat veel sneller geregeld.”

Volgens de behandelaar:

“Ik heb nu meer tijd om vanachter mijn bureau dingen te regelen rond een cliënt zoals bijvoorbeeld contact met een moeder, of begeleider. En ik zie nu ook cliënten zelf vaak. Dus de tijd die je over hebt, zet je meteen in voor dit soort dingen.”

Uitbreiding in 2020

Dick Veluwenkamp: ”Medewerkers hebben veel meer het gevoel dat ze zinvol bezig zijn en willen niet meer terug naar de oude manier van werken. We zijn blij dat we met steun van VWS, verzekeraar Zilveren Kruis en de NZa hiermee door kunnen gaan. In 2020 gaan we met meer teams ontregelen van verschillende specialismen. Dat betekent niet dat we de werkwijze van JOT en FACT-West ‘uitrollen’ over de andere teams. Ieder team krijgt de ruimte om hun werkwijze aan te passen. Natuurlijk wel op basis van de lessen die we dit jaar hebben getrokken, maar op hun eigen manier. Timing en tempo kan dus per team verschillen.”

Nationale HR Zorgaward

In oktober heeft het ontregelexperiment de Nationale HR zorgaward gewonnen. Uit 52 inzendingen koos de vakjury Arkin Ontregelt als beste HR project in de zorg. De prijs is een erkenning voor innoverende HR-projecten die bijdragen aan het werkplezier van medewerkers in de zorg. De prijs bestaat uit een bokaal en een trainingsbudget om het project navolging te geven.


Kijk hiernaast naar de reportage van de NOS over het ontregelexperiment:

image