Voorwoord

“Meer tijd voor de cliënt, meer tijd om te leren, minder regels en de beste zorg voor iedere cliënt. En voorkomen dat kwetsbare groepen jongeren uit balans raken en in de GGZ terechtkomen. Dat is mijn motto voor 2019!”


In deze editie leest u onder andere hoe Arkin vorm geeft aan minder regels, met de ontregelexperimenten die dit jaar zijn gestart en hoe naasten betrokken worden bij de zorg.


Jeroen Muller - Voorzitter van de Raad van Bestuur