Arkin BasisGGZ, Mentrum en Roads samen in West

Proeftuin Westerpark
GGZ zorg dichtbij

De zorg anders vormgeven. Dat is de drijfveer van Arkin om eind 2017 te starten met de proeftuin Westerpark in Amsterdam-West. De zorg is dichtbij mensen die het nodig hebben en er wordt veel samengewerkt met sociale partners. Marco Roestenberg: “Door contacten in de wijk krijgen mensen sneller de juiste zorg en komen ze niet pas in beeld als bijvoorbeeld uithuiszetting dreigt.” Positieve gezondheid is een van de belangrijkste uitgangspunten. Daarbij ligt het accent niet op iemands ziekte maar op zijn veerkracht.

Flexibele GGZ

In de proeftuin Westerpark ontwikkelt Arkin een flexibele GGZ die bijdraagt aan een vitale wijk. Karma Zeelenberg, GGZ coach van Roads: “ABC – Alliantie heeft in 2017 onderzoek gedaan in de wijk. Er zijn steeds meer mensen met een GGZ-achtergrond. We kijken hoe we hen beter kunnen ondersteunen. Er zijn veel activiteiten in de wijk, maar mensen weten ze niet goed te vinden.” Basisprincipes van de proeftuin zijn positieve gezondheid deskundigheid en herstel in de wijk. De proeftuin is onderdeel van Samen Beter , een beweging die werkt aan vitale wijken, waarbij verbinding centraal staat.

Lidwien Schweitzer manager POH bij Arkin BasisGGZ: “Samen Beter is een beweging. We organiseren de zorg meer vanuit de wensen en behoeften van de cliënten en leggen verbindingen in de wijk.

Verbindingen leggen

Centrale plek is buurtcentrum de Horizon. Elke woensdag is er een inloopochtend en kunnen mensen terecht met vragen over geldzaken, activiteiten, gezondheid enzovoort. Karma Zeelenberg: “In de Wegwijssalon zijn alle belangrijke diensten aanwezig, zoals Grip op je geld, WPI, mensen van zorgtoeleiding, van de herstelwerkgroep en ervaringsdeskundigen. Ik ben er ook als GGZ coach.”

Marco Roestenberg van Mentrum: “Zorgtoeleiding is er eens in de twee weken. Sociale partners kunnen bij ons terecht met vragen over cliënten als ze een vermoeden hebben van GGZ problematiek. Daarvoor is het Consult in de wijk. Ze kunnen ook op afspraak samen met hun cliënt komen, op vrijwillige basis uiteraard. Door samen te werken met buurtwerk en andere organisaties kunnen we elkaar aanvullen en versterken. Zo kunnen we makkelijker een dreigende uithuisplaatsing voorkomen of een zachte landing faciliteren voor nieuwe (kwetsbare) mensen in de wijk.”

Karma Zeelenberg

“Ik heb samen met buurtwerkers een ‘rondje Zaandammerplein’ gedaan om met bewoners in gesprek te komen en te horen wat hun behoeften zijn. Dat levert veel inzichten op waar we mee aan de slag gaan.”

Marco Roestenberg

“We bekijken ook onze eigen interne en externe wachtlijsten. Moet iemand echt naar het FACT- team of kunnen we breder toeleiden in het sociale domein? Van de 60 cliënten die we opnieuw hebben bekeken, is de helft niet naar FACT gegaan, maar bij BasisGGZ en/of HVO Querido in zorg gekomen.”

Lidwien Schweitzer

“Naast de Wegwijssalon is er ook een e-community. Dat is een digitale plek voor vraag en aanbod waar bewoners, formele en informele zorg samenkomen. Ze vinden er ook online gezondheidstools. De proeftuin gaat dwars door alle schotten heen en wil werken vanuit de vraag ‘wat is er nodig?’ Daar omheen worden de mensen verzameld. We gaan in de wijk ook met onze cliënten om tafel. We bespreken samen wat zij nodig hebben om zich prettig te voelen in de wijk, maar ook wat zij zelf kunnen doen. Daarbij wordt ook het vrienden- en burennetwerk meegenomen. Zo versterken we bewoners en de wijk! Er is in een jaar tijd al heel veel gedaan. Daar ben ik trots op en ik ben er ook trots op dat Arkin ons dit laat doen.”