Criminaliteit onder jongeren daalt na inzet van systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Psychotherapeut Thimo van der Pol, werkzaam bij het forensisch jeugdteam van Inforsa, onderzocht het effect van beide behandelvormen en constateerde dat criminaliteit na inzet van beide behandelingen met maar liefst 87% afneemt èn dat die daling aanhoudt. Na 7 jaar blijft de criminaliteit op hetzelfde lage niveau.

Crimineel gedrag bij jongeren staat meestal niet op zichzelf, vaak is er een combinatie van drugsgebruik, psychische problematiek en problemen binnen het gezin. Deze factoren beïnvloeden elkaar en daarom wordt individuele therapie bij voorkeur gecombineerd met systeemtherapie, waar het gezin en de naaste omgeving bij betrokken is. Van der Pol onderzocht de invloed van verschillende behandelingen op het terugdringen van criminaliteit bij criminele verslaafde adolescenten en is hier eind november 2018 op gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

Zo vroeg mogelijk behandelen

Bij jongeren met de meeste risicofactoren en probleemgedrag bleek dat systeemtherapie tot een sterkere daling van criminaliteit leidt dan cognitieve gedragstherapie, CGT. Van der Pol pleit er dan ook voor om deze kwetsbare jongeren zo vroeg mogelijk en juist te behandelen. Van der Pol: “Dat betekent natuurlijk ook adequate screening en diagnostiek. Verslaving, opvoedstijl van ouders en psychische problematiek vormen een risicovolle combinatie. Systeemtherapie kan een preventieve werking hebben en dus voorkomen dat jongeren de verkeerde kant op gaan.” Het gaat hierbij om multidimensional family therapy, MDFT. Het omvat therapie voor de jongere zelf, het hele gezin, maar ook voor de ouders apart. Ook de omgeving, zoals schulden, school en vrienden worden aangepakt.

Jeugdcriminaliteit kost de samenleving jaarlijks bijna 13 miljard euro en beschadigt niet alleen slachtoffers maar ook de daders. “Het gaat om een zware doelgroep en het loont om daar meer voor te doen, behandelen in plaats van de jeugdgevangenis in levert uiteindelijk meer op, voor dader en samenleving. Opsluiting leidt vaak tot verharding en het vergroot de kans op recidive.”

Follow up

Van der Pol blijft vanuit Inforsa onderzoek doen op dit onderwerp en begeleidt ook promovendi die onderzoek doen naar het versterken van sociale netwerken rondom deze groep jongeren. Binnen Inforsa werkt hij naar een vertaling van de conclusies naar de praktijk; hij is bezig met het opzetten van een intensieve vorm van systeemtherapie voor jongeren. “De samenwerking met andere organisaties binnen de aanpak van de Top 600 in Amsterdam is hierbij ook behulpzaam.”

Meer weten? Lees hier het proefschrift

Onderzoek bij Arkin

Systeemtherapie meest effectief
bij daling jeugdcriminaliteit