Missie

Bij Arkin vormen de behoeften en mogelijkheden van de cliënt het vertrekpunt voor de zorg.

Deze zorg is:
  • zo laagdrempelig en dicht bij huis als mogelijk
  • zoveel mogelijk regie bij de cliënt
  • in nauwe samenwerking met naasten en evt. andere zorgpartners
  • waar nodig somatische zorg en inzet van ervaringsdeskundigen
  • kort als het kan en lang als het moet

Juist bij deze missie past de inzet van eHealth bij uitstek!