E-health in de praktijk:
Proeftuin Westerpark

Arkin zoekt continu naar nieuwe wegen voor het verbeteren van zorg. Daarom is Arkin gestart met de proeftuin Westerpark. Bijna een kwart van de bevolking heeft jaarlijks aanzienlijke significante psychische problemen. In Westerpark ligt dat aantal hoger. En slechts 6% van hen vindt de weg naar de GGZ. Tel daar hindernissen bij op als wachttijden, administratieve rompslomp en financieringsvraagstukken, en de vraag rijst: Kan dit anders? En kan de zorg dichterbij? Dat leidde tot het initiatief proeftuin Westerpark.

Belangrijk hierbij is de E-community Samen Beter Westerpark; een interactieve digitale ontmoetingsplaats en vraagbaak voor en door bewoners en betrokkenen in de wijk, gericht op het ondersteunen van hun gezondheid en zelfredzaamheid en het versterken van de cohesie in de wijk.

Bewoners kunnen zelf content plaatsen en meebouwen aan de community. Er is mogelijkheid tot online contact, ook met hulpverleners en andere professionals. Met te downloaden apps, e-healthmodules en chatfuncties kiezen bewoners hun eigen weg naar gezond en vitaal wonen in de wijk. Op termijn kunnen platformgebruikers via single sign on gebruik gaan maken van een besloten omgeving met e-healthtoepassingen en het beheer van hun eigen dossier.